Hakkımızda

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanı, dünyada 1970’lerden başlayarak gelişen ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen disiplinlerarası bir alandır. Bu alan, Türkiye’de 1990’ların başından itibaren üniversitelerde açılan yüksek lisans programları ve kadın araştırma merkezlerinin çalışmaları ile görünürlük kazanmaya başlamıştır.

Halen Türkiye’de onbeş üniversitede kadın çalışmaları yüksek-lisans, altı üniversitede doktora programı vardır ve üniversitelerde kurulmuş kadın araştırma merkezlerinin sayısı 70’i aşmıştır. Yüksek-lisans programları mezunlarından bir kısmı doktora çalışmalarına devam etmektedir. Diğerleri ise, ilgi kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü benzeri uluslararası kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Kadın Araştırma Merkezleri bulundukları üniversitelerde araştırmalar yürütmek, toplumsal, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve toplumun üniversiteler dışında kalan kesimlerine de katkıda bulunacak çalışmalar yapmakta etkindirler.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında son 26 senede atılan bu adımlar önemli, ancak yeterli degildir. Bu durumun en belirgin nedeni, bu alanda çalışan akademisyenler ve bilim insanlarının aralarında verimli ve etkin çalışmalar yapmalarını sağlayacak ilişkilerin, arzu edilen düzeyde olmamasıdır.

Derneğin amacı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında akademik içerikli faaliyetlerde bulunan, bilimsel çalışmalar yapan ve bilgi ve deneyimi olan kişiler arasında birlik, mesleki dayanışma, iletişim, bilgi alışverişi ve etkileşimi artıracak ağlar kurmak; araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetleri yapmak ve yapılmasını teşvik etmek; bu konuda disiplinlerarası ilişkileri ve işbirliğini desteklemek ve bu alanın görünürlüğünü artırarak yaygınlaşmasını ve güçlenmesini sağlamaktır. Dernek, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için bir başvuru merkezi olmayı hedefler.