Yayınlar

ÜYELERİMİZDEN

Bu başlığı üyelerimize  toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında düşünce ve deneyimlerini  çok ve çeşitli biçimlerde yansıtabilecekleri bir ortam hazırlamak için tasarladık. Üyelerimiz yaptıkları  saha araştırmalarından deneyimler  aktarabilir; katıldıkları akademik toplantılarda ( etkinliklerde) yapılan teorik tartışmaları ve edindikleri izlenimlerle yansıtabilir;bir kitap tanıtımı yapabilir;  bir deneme yazısı yazabilir;  bir fotoğrafı yorumlayabilirler. Kısaca bu ortam, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında düşünce ve deneyimlerini  çok ve çeşitli biçimlerde yansıtabilecekleri metinlerin yer almasına olanak sağlayacaktır.