Çalışma Grupları

TOCİKAD çalışma grupları, hem derneğin gelişimi ve kurumsallaşmasına, hem de tematik alanlarda yapılacak akademik faaliyetlere yönelik olarak, üyelerimizin işbirliği, dayanışma ve aktif katılımı ile çalışacakları gruplardır.

1. Pratik alanlar:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin standardizasyonu ve akreditasyonu

o          Farklı alanlar ve gruplar için materyal geliştirme
o          Akreditasyon ve standartlaşma ile ilgili çalışmalar  (kamu, BM, STÖ, AB gibi)

 • Akademik çalışmalar

o          Tematik atölye çalışmaları
o          Akademik toplantılar ( kongreler ve çalıştaylar gibi)
o          Yüksek lisans ve doktora  çalışmaları ile ilgili söyleşiler
o          Sesli kitap
o          Kavramsal anlatım videoları ve Sözlük çalışmaları

 • Sosyal Medya

o          WEB yönetimi, facebook, instagram paylaşımları
o          İletişim ve dayanışma ağları ve kanallarının kurulması

 • E-Dergi

2. Tematik alanlar

Tematik alanlar üyelerimizle yapılacak çalışmalar sonrasında belirlenecektir. Aşağıdakiler bu alanlara birkaç örnektir.

 • Feminist kuram
 • Feminist metodoloji ve epistemoloji
 • Feminist pedagoji
 • Feminist emek tarihi
 • Feminist hukuk çalışmaları
 • Feminist ekoloji, çevre ve iklim çalışmaları
 • Görsel toplumsal cinsiyet çalışmaları
 • Erkeklik Çalışmaları
 • Kuir Çalışmaları