Etkinlikler

EĞİTİMLER

Eğitim çalışmaları derneğin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu alanda çok çeşitli kurum ve kuruluş tarafından verilen eğitimler için çok paydaşlı ve işbirliği içinde yürütülecek bir yöntemle  asgari  standartları oluşturma gereğini hissetmekte ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Üyelerimizin bilgi birikimleri ile katkıda bulunacakları  kurs, seminer, yaz okulu, uzaktan eğitim, bilgisayarlı eğitim gibi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak;  talepte bulunan kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri için sertifikalı eğitim programları geliştirmek ve uygulamak derneğimizin  temel  amaçları arasında yer almaktadır.