Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programları

Üniversite Adı Programın Adı ve Kuruluş Tarihi Tezli/Tezsiz Başvuru Tarihi Link
Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı (2010) Tezli 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 http://ktc.akdeniz.edu.tr
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı (2018) Tezli ve Tezsiz Ağustos 2021 ayı içerisinde başvuru tarihleri açıklanacak. https://hacibayram.edu.tr/le/kadin-ve-aile-calismalari?lang=tr-TR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Kadın ve Aile Çalışmaları

(2019)

Tezli ve Tezsiz 14 Haziran-27 Haziran 2021 https://sbe.asbu.edu.tr/tr/kadin-calismalari
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı(1996) Tezli Haziran-Temmuz http://sosbilens.ankara.edu.tr/
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı(1996-2018) Tezsiz 2018 Yılı İtibariyle Tezsiz Program Öğrencisi Alınmamaktadır. http://sosbilens.ankara.edu.tr/
Celal Bayar Üniversitesi

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

(2014)

Tezli ve Tezsiz Ağustos 2021 ayı içerisinde başvuru tarihleri açıklanacak. http://katalog.cbu.edu.tr/Site/ProgramDefinition.aspx?ProgramID=1398&lang=1
Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı (2013) Tezli Başvuru tarihi açıklanmadı. https://kadincalismalari.deu.edu.tr
Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı (1999) Tezli veTezsiz Temmuz 2021 ayı içerisinde başvuru tarihleri açıklanacak. https://kadincalismalari.ege.edu.tr/index.php
Gaziantep Üniversitesi Kadın Çalışmaları (2014) Tezli ve Tezsiz Son Tarih: 27 Ağustos 2021 http://goc.gantep.edu.tr/pages.php?url=genel-bilgiler-18
Giresun Üniversitesi Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli 02-06 Ağustos 2021 https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2&ustbirim=20&birim=30&altbirim=-1&program=1680&organizasyonId=562&mufredatTurId=932001
Hacettepe Üniversitesi

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı

(2012)

Tezli 14 Haziran-10 Temmuz 2021 http://akts.hacettepe.edu.tr/program_detay.php?birim_ref=AKDBRM_0000000000000000000001150&birim_kod=2133&prg_oid=PRGRAM_0000000000000000000010057&prg_kod=21331&programduzey=3&submenuheader=2
İstanbul Üniversitesi

Kadın Çalışmaları Bilim Dalı

(1990)

Tezli 14 Haziran-27 Haziran 2021 https://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr/tr/content/hakkimizda/hakkimizda
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları (2021) Tezli 16 Temmuz-05 Ağustos 2021 https://www.ktu.edu.tr/sbe-lisansustuprogramlar
Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları (2010) Tezli ve Tezsiz 26 Temmuz-20 Ağustos 2021 http://www.mersin.edu.tr/akademik/sosyal-bilimler-enstitusu/anabilim-dallari/kadin-arastirmalari-anabilim-dali/programlar/kadin-arastirmalari-yuksek-lisans-programi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı (1994) Tezli ve Tezsiz 26 Nisan-25 Haziran 2021 https://gws.metu.edu.tr/
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları (2011) Tezli Ağustos 2021 ayı içerisinde başvuru tarihleri açıklanacak. https://ubs.omu.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2&ustbirim=28&birim=54&altbirim=-1&program=5179&organizasyonId=2457&mufredatTurId=932001