Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırma Merkezleri

ÜNİVERSİTE MERKEZİN/BİRİMİN ADI ERİŞİM LİNKİ KURULUŞ YILI
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105633?AspxAutoDetectCookieSupport=1 2017
Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kadinsorunlari.adiyaman.edu.tr/ 2018
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kadinveaile.aku.edu.tr/ 2018[1]
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?bid=644&tid=15 2017
Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Ve Uygulama Merkezi http://katcam.akdeniz.edu.tr/ 2008
Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://asuaile.aksaray.edu.tr/ 2011
Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://tokamer.altinbas.edu.tr/ 2017
Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/merkezler/kadin-calismalari-arastirma-ve-uygulama-merkezi 2010[2]
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) http://kasaum.ankara.edu.tr/ 1993
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://hacibayram.edu.tr/kadincalismalari 2020
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi https://aybu.edu.tr/aybu/tr/sayfa/87/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Merkezleri 2020
Ardahan Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002515 2014[3]
Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://atauni.edu.tr/kadin-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi-1 2012
Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://www.atilim.edu.tr/tr/kasaum 1998
Avrasya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://avrasya.edu.tr/kadin-sorunlari-arastirma-ve-uygulama-merkezi/ 2016
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://akademik.adu.edu.tr/aum/kadinsorunlari/ 2020
Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Adrese Erişilemedi 2018
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kat.bandirma.edu.tr/ 2019
Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kasom.bartin.edu.tr/ 2017
Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi http://bukcam.baskent.edu.tr/kw/index.php 2011
Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Adrese Erişilemedi 2016
Beykent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://bukam.beykent.edu.tr/ 2016[4]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Adrese Erişilemedi 2018
Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi http://www.bingol.edu.tr/tr/arastirma/arastirma-ve-uygulama-merkezleri/kadin-ve-aile-sorunlari-arastirma-ve-uygulama-merkezi/genel-bilgi 2010
Bitlis Eren Üniversitesi Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.beu.edu.tr/Birim.aspx?id=80 2010
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kadinsorunlari.mehmetakif.edu.tr/ 2018
Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.uludag.edu.tr/ukam 2013
Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-uygulama-ve-arastirma-merkezleri-toplumsal-cinsiyet-ve-kadin-calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi-genel-bilgi 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://kam.comu.edu.tr/ 2008[5]
Çankaya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://kadum.cankaya.edu.tr/ 2012
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://cakaum.karatekin.edu.tr/default.aspx 2019
Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://kadaum.cu.edu.tr/ 1994
Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.dogus.edu.tr/arastirma-uygulama/kadin-calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://dekaum.deu.edu.tr/ 2009
Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://ekam.ege.edu.tr/ 1996
Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://kadincalismalari.erciyes.edu.tr/ 2008
Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://erzurum.edu.tr/fakulte/ekaum/ 2015
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://eskam.ogu.edu.tr/ 2009
Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Toplumsal Eşitlik Koordinatörlüğü http://fukcam.firat.edu.tr/ 2016
Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi http://gukamer.gantep.edu.tr/ 1997
Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://gukam.giresun.edu.tr/ 2012[6]
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/ 2001
Hakkari Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.hakkari.edu.tr/ksaum/tr 2017
Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://harukam.harran.edu.tr/ 2016
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=50 2010[7]
Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://www.hukam.hitit.edu.tr/ 2013
İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://www.inonu.edu.tr/katuam/ 2021
İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/tarmer/ 2013
İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/kadin-girisimciligi-uygulama-ve-arastirma-merkezi 2016
İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://tccuam.gelisim.edu.tr/ 2016
İstanbul Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.okan.edu.tr/arastirma/sayfa/7821/hakkimizda/ 2017
İstanbul Okan Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komisyonu https://www.okan.edu.tr/ctod/ 2017
İstanbul Rumeli Üniversitesi Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu https://rumeli.edu.tr/tr/universite/kurul-ve-komisyonlar/kadin-haklari-eylem-plani-komisyonu
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi https://www.kaum.itu.edu.tr/tr/ 2009
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi https://ticaret.edu.tr/kauam/ 2013
İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr/ 1989
İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adrese Erişilemedi

 

2018
İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/54 2009
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://ikcukam.ikcu.edu.tr/ 2013
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Komisyonu https://www.kavram.edu.tr/akademik/komisyonlar
Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://gender.khas.edu.tr/tr 2012
Kafkas Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://www.kafkas.edu.tr/ksaum 2007
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kgsaum.ksu.edu.tr/ 2010
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.ktu.edu.tr/kadinarastirmalari 2018
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://kmu.edu.tr/kam 2019
Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kadinveaile.kastamonu.edu.tr/ 2015[8]
Kırıkkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://kasumer.kku.edu.tr/Idari 2009
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://fatmabaci.ahievran.edu.tr 2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://kadamer.kilis.edu.tr/ 2018
Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi http://kasaum.kocaeli.edu.tr/ 2000
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi https://kockam.ku.edu.tr/ 2010
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.ksbu.edu.tr/website/Contents.aspx?PageID=4623&LangID=1 2020
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://matukam.ozal.edu.tr 2019
Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.maltepe.edu.tr/mukcam 2019
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi https://cbukam.mcbu.edu.tr 2010
Mardin Artuklu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.artuklu.edu.tr/kadin-ve-aile-calismalari 2017
Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://eskar.marmara.edu.tr/ 2016
Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi http://www.mersin.edu.tr/akademik/kadin-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi 1998
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://mukamer.mu.edu.tr/ 2005[9]
Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/armer/kadin/Pages/Default.aspx 2016[10]
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://nukcam.nevsehir.edu.tr/ 2010
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://www.ohu.edu.tr/kaspam

 

2015[11]
Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

https://tocium.odu.edu.tr/

 

2018
Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu Toplumsal Eşitlik Koordinatörlüğü

https://surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr/tr

 

Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://www.pau.edu.tr/kasuam 2008
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile Ve Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Adrese Erişilemedi 2017
Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://saukam.sakarya.edu.tr/

 

2009
Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

https://www.selcuk.edu.tr/Birim/katum

 

2014
Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://siuksuam.siirt.edu.tr/

 

2011
Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://sinkamer.sinop.edu.tr/

 

2015
Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

https://kasaum.sdu.edu.tr/

 

2005
Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

https://sirnak.edu.tr/birimler/25/kadin-ve-aile-calismalari-arastirma-ve-uygulama-merkezi

 

2018[12]
T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi

https://ikukad.iku.edu.tr/

 

2012[13]
Ted Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

https://genderstudies.tedu.edu.tr/tr/genderstudies

 

2019
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://kadinaile.nku.edu.tr/

 

2021
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://goukam.gop.edu.tr/Default.aspx?birimid=19&dil=tr&menuid=481 2015
Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://tuksam.trakya.edu.tr/ 2009
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Adrese Erişilemedi 2014
Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://uksam.usak.edu.tr/sayfa/241 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/46

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://bozok.edu.tr/kasaum

 

2017

 

[1] 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 29/09/2019 tarihli yönetmelik ile merkezin ismi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

[2] 2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle; merkezin adı Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi  iken Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

[3] 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 13/10/2019 tarihli yönetmelikte merkezin ismi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

[4]  16/11/2019 tarihli ve 30950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı “Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken  Beykent Üniversitesine bağlı olarak kurulan Beykent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

[5] 16/10/2008 tarihli ve 27026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 21/03/2021 tarihli yeni yönetmelikte ismi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Merkezi olarak değiştirilmiştir.

[6] 22.7.2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir (2019).

[7] 10.6.2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı 2019 tarihinde “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

[8] 20.01.2020 tarihinde 31014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Toplum Ve Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile merkezin adı “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

[9] 5/6/2005 tarihli ve 25836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir (2019).

[10] 21/10/2019 tarihli ve 30925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı “Munzur Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği“ iken “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

[11] 08/10/2019 tarih ve 30912 sayılı Resmi Gazete’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ ile adı değişmiştir.

[12] 13 Ekim 2020 tarihli 31273 Sayılı Yönetmelik ile ise Merkezimizin adı Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak güncellenmiştir.

[13] 5/1/2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.