Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Alanında Akademik Dergiler

• İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iukad/home

• Fe Dergi Feminist Eleştiri
https://cins.ankara.edu.tr/

• Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar
http://www.feministyaklasimlar.org/

• Feminist Tahayyül-Akademik Araştırmalar Dergisi
http://www.feministtahayyul.com/

• Kaos GL
https://www.kaosgldergi.com/

• Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktc

• Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/atakad

• Kadın Araştırmaları Dergisi
https://kadem.org.tr/tag/kadin-arastirmalari-dergisi/

• Marmara Üniversitesi Kadın ve toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukatcad

• Kadın/Woman 2000 Journal for Women’s Studies
https://ojs.emu.edu.tr/index.php/woman2000/