Amacımız

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği’ni Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve  kadın çalışmaları disiplininin görünürlüğünü ve saygınlığını artırmaya yönelik güçlü bir arzu ile kurduk. Bu çalışma alanı geçen 40 seneye rağmen henüz çok da yaygın olarak bilinmiyor ve tanınmıyor . Bazı çevrelerce bu alan akademik çalışmaların yapıldığı bilimsel bir alan, bir disiplin  olarak da görülmüyor. İlgi alanımızın ne olduğuna ve ne tür çalışmalar yaptığımıza  yönelik bir bilinmezlik söz konusu. Bu durum,  başlangıcından itibaren toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının önemli bir sorunu oldu. Son senelerde bir de buna toplumsal cinsiyet ile ilgili tartışmalarının üzerini örtmeye, mümkünse tamamen kaldırmaya yönelik eğilimler eklendi. Bu nedenle çalışma alanımızın  görünürlüğünü artırarak yaygınlaşmasını ve güçlenmesini sağlamak amaçlarımızın başında geliyor.

Derneğimiz,  toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapan ve deneyimi olan kişiler arasında iletişim,  etkileşim, bilgi alışverişi  ve dayanışmayı  artıracak ağlar kurmayı amaçlıyor.  Bunların kurulabilmesi için en elverişli ortamlar, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek. Bir taraftan bunları düzenlerken bir taraftan da  oluşturacağımız  çalışma grupları  aracılığı ile  hepimizi ilgilendiren çeşitli konu ve ilgi alanlarını derinlemesine çalışacak, bilgi alışverişini hızlandıracak akademik dayanışmayı artıracağız.  Özellikle feminist kuram, metodoloji ve epistemoloji ile ilgili tartışmaları yapabileceğimiz, feminist bilginin değişip dönüşmesini, buna yönelik meydan okumaları aramızda konuşabileceğimiz çalışma grupları kurarak ilerleyeceğiz? Feminist araştırma deneyimlerimizi birbirimize aktaracağımız gruplar da kurabileceğiz.

Üniversitelerimizde kurulmuş yüksek lisans  ve doktora programları, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının gelişimi için en değerli akademik ortamlar.  Programlarımızın eğitim amaçları, derslerin çeşitliliği, içerikleri, çıktıları ve feminist kuram, epistemoloji,  feminist pedagoji benzeri   konularda tematik gruplar oluşturmanın , bu konuları birbirine yakın üniversiteleri buluşturacak bölgesel çalıştaylarda tartışmanın, verdiğimiz eğitimlerin niteliğini önemli ölçüde artıracağını düşünüyoruz.

Araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetleri yapmayı ve yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Derneğimizin üyeleri  toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında son derece uzmanlaşmış kişiler. Onların bilgi birikimleri ile katkıda bulunacakları  kurs, seminer, yaz okulu, uzaktan eğitim, bilgisayarlı eğitim gibi eğitim programlarının bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracağını umuyoruz.

Tamamen toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusuna odaklanan bilimsel nitelikli hakemli dergilerin sayısı oldukça sınırlı. Bu nedenle bu konularda çalışan bilim insanlarının çalışmalarına yer verecek bir dergi yayımlamak,  en kısa zamanda ulaşmak istediğimiz bir hedef. TOCIKAD’ ın yayın organı “Kuram ve Praksis”in  amacı, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlanmasını, böylece okuyucular için   kuram ve praksisin buluşacağı bir ortamın yaratılmasını sağlamak olacak. Kuram ve Praksis, bilimsel, hakemli, açık erişimli ve iki dilli bir dergi olarak yılda iki kez yayımlanacak.

TOCIKAD üyeleri olarak  kuşaklararası bilgi  aktarımının ve dayanışmanın önemine inanıyoruz. TC Alanının kurumsal bilgi aktarımına çok sınırlı imkan verdiği  geçmiş yıllarda karşılaştığımız güçlükleri birbirimize yardım ederek yendik. Çalışma alanımızda oluşmuş bu geleneğin önemli bir miras olduğunu düşünüyor ve akademik kariyer yapmakta olan genç bilim insanlarının çalışmalarına, özellikle araştırmalarını yapma ve yayınlanma süreçlerinde destek olmayı amaçlıyoruz. Bunun için  oluşturacağımız ‘Gönüllü  Akademik Danışmanlar  Grubu’ nun  kuşaktan kuşağa bilgi ve deneyim aktarımının güzel bir örneği olacağını umuyoruz.