Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması” 2022 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye’deki toplumsal cinsiyet ve kadın algısına yönelik her yıl yapılan bu anket çalışması, toplumsal cinsiyet çalışmalarında karşılaştırma yapmak için bir veri tabanı ve araştırmacılara bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, anket Türkiye’deki cinsiyet ve kadın konuları ile ilgili ilginç konulara odaklanmaktadır. Anket, yedi farklı bölümden oluşmaktadır: kadın, aile ve toplum; çalışma hayatında kadınlar; iş hayatında eşit fırsatlar; sosyal roller ve çalışma ilişkileri; kadın ve LGBTI haklarına yaklaşım; medyada kadınlar; kadınlar ve siyaset.

Araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://gender.khas.edu.tr/tr/turkiyede-toplumsal-cinsiyet-ve-kadin-algisi-arastirmasi