Etkinlikler

TOCİKAD’IN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2022-2023

“TOCİKAD’ın Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi  Avrupa Birliği’nin (AB) mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan, kısa adı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” olan “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi İçin Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” projesi kapsamında hibe almaya  değer görüldü. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi, sivil topluma destek yoluyla Türkiye’de kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sekiz ay sürecek projemizde  görünürlük ve ağ kurma faaliyetlerinin yürütülmesi ile TOCİKAD’ın  kurumsal  kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.Projemiz Kasım 2022-Temmuz 2023 ayları arasında gerçekleşecektir.