Home Page

Who Are We?

Gender and women’s studies, as a field and discipline that criticizes and questions gender inequality, patriarchy, and binary gender regime, developed and gained visibility in the second half of the 1960s with the support provided by the feminist movement, which is one of the most important social struggle movements, especially in the United States and Great Britain.

Read More

What’s New

kadınlık durumu fınal

Yaşamı Üretmek
Bütüncül Bir Feminist Teoriye Doğru

Bu kitapta esas olarak toplumsal yeniden üretim yaklaşımını konu ediyorum. Ayrıca, toplumsal yeniden üretim yaklaşımının…

See Also

Feminist Faillik 2

 Feminist Failliğe Çağrı

 

Feminist pedagoji doğal ve değişmez kılınmış kavramları, kimlikleri ve kategorileri eleştirmek, cinsiyetçi baskının ve sosyal eşitsizliklerin….

See Also

Sarıgöl. Kitap

Gender and
Biopolitics

The Changing Patterns of Womanhood in Post-2002 Turkey. Pınar Sarıgöl sheds new light on the life spheres
of the woman as a means

See Also

aksu bora foto 1

İradenin
İyimserliği

“21. yüzyıl için ‘kadınların yüzyılı’ dendi, bunun bazı haklı sebepleri de vardı; ama kadınlık tecrübesinin önemli kısmı hâlâ görünmüyor..

See Also